Shigeto Murata

Shigeto Murata

Est à l'origine de Ninja Taisen , Ninja Taisen